daň z příjmů

Tiskopis přiznání k dani z příjmů 2016

Formulář přiznání k dani z příjmů 2017 se používá pro podání přiznání k této dani až v roce 2018. Pro přiznání příjmů za rok 2016 je nutné stáhnout formulář přiznání k dani z příjmů 2016. Proces přiznání k dani z příjmů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. […]

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 využijete při podání daňového přiznání za tento rok. Lehce matoucí může být fakt, že ačkoliv má tento tiskopis ve svém jméně rok 2016, fakticky se na příslušný finanční úřad podává až v kalendářním roce 2017. Ještě dodejme, že přiznání k dani z […]

Přiznání k dani z příjmů 2017

Tiskopis přiznání k dani z příjmů 2017 je platný pro zdaňovací období tohoto roku, což může být mírně matoucí, neboť se fakticky podává až v kalendářním roce 2018. Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Před vyplňováním formuláře přiznání k […]