daň z příjmů

Tiskopis přiznání k dani z příjmů 2017

Formulář přiznání k dani z příjmů 2018 se používá pro podání přiznání k této dani až v roce 2019. Pro přiznání příjmů za rok 2017 je nutné stáhnout formulář přiznání k dani z příjmů 2017. Proces přiznání k dani z příjmů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. […]

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017

Formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 využijete při podání daňového přiznání za tento rok. Lehce matoucí může být fakt, že ačkoliv má tento tiskopis ve svém jméně rok 2017, fakticky se na příslušný finanční úřad podává až v kalendářním roce 2018. Ještě dodejme, že přiznání k dani z […]

Přiznání k dani z příjmů 2018

Tiskopis přiznání k dani z příjmů 2018 je platný pro zdaňovací období tohoto roku, což může být mírně matoucí, neboť se fakticky podává až v kalendářním roce 2019. Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Před vyplňováním formuláře přiznání k […]