finance

Šek

Vzor šeku využijí především právnické a fyzické osoby, které často potřebují vůči druhé osobě poukázat určitou sumu peněz. Šek jako takový je totiž typem krátkodobého cenného papíru, který vydává banka jako akceptovanou poukázku k vydání peněz. Šek je velmi podobný směnce, oproti ní je však jednodušší. Součástí šeku je i několik povinně uváděných skutečností – […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Výběrní lístek

Tiskopis výběrní lístek slouží k výběru finanční hotovosti z bankovního účtu. Vybírat peníze však může pouze majitel příslušného účtu, popřípadě osoba s dispozičním právem, u které se shodují podpisové vzory. Formulář můžete vyplnit buď strojově, nebo ho vytisknout a následně vyplnit propisovací tužkou a hůlkovým písmem. Výhodou použití výběrného lístku oproti klasickému výběru z bankomatu […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Příkaz k úhradě

Tiskopis příkaz k úhradě slouží při jednorázovém peněžním převodu v rámci České republiky z jednoho bankovního účtu na druhý. Je zde však bezpodmínečně nutné, abyste s účtem plátce mohli disponovat a banka měla k dispozici váš podpisový vzor. Následně již stačí jen vyplnit tento vzor tiskopisu, který si zde můžete stáhnout zcela zdarma. Příkaz k […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák , ,

Příjmový pokladní doklad a stvrzenka

Vzor formuláře příjmový pokladní doklad a stvrzenka využijí zejména účetní a drobní živnostníci při operacích souvisejících s příchozí platbou v hotovosti. Její část příjmový pokladní doklad zůstává u účetní jednotky a je jakýmsi dokladem, který potvrzuje příjem peněz do pokladny. Druhá část stvrzenka je pak dokladem pro plátce a svědčí o skutečné úhradě peněz. Tiskopis […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák , ,

Poštovní poukázka C

Předtisk poštovní poukázky C se využívá při odesílání peněžní částky v hotovosti adresátovi, kterému bude rovněž vyplacena v hotovosti. Předtisk se vyplňuje buď strojově, nebo čitelným hůlkovým písmem propisovací tužkou. Vyplňují se pouze bíle podbarvená pole, která jsou následně zpracována počítačem. Odesílatelem i příjemcem poštovní poukázky C může být jak fyzická, tak i právnická osoba. […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Poštovní poukázka A

Poštovní poukázka A slouží k odeslání peněžní částky na bankovní účet adresáta. Měla by se vyplňovat čitelně a velkým hůlkovým písmem, neboť všechna bíle podbarvená pole jsou zpracovávána počítačem. Majitelé Postžira a Postkonta mají možnost uhradit poukázku přímo z jejich účtu. Poukázka má pevně stanovený vzhled a rozložení jednotlivých prvků, není možné si ji tedy […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Hromadný příkaz k úhradě

Vzor tiskopisu hromadný příkaz k úhradě slouží k zaplacení dvou a více faktur z jednoho bankovního účtu. Formulář hromadný příkaz k úhradě tak šetří především váš čas, neboť stačí vyplnit jen a pouze jeden tiskopis. Vzor hromadného příkazu k úhradě si můžete stáhnout zdarma. Vyplňuje se buď na počítači, nebo ho můžete vytisknout a vyplnit […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák