manželství

Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

Ukázka oficiální žádosti o rozvod (návrhu o rozvod manželství) slouží všem manželům, popřípadě jednomu z manželů, jež se rozhodl podat návrh na rozvod. Návrh se podává k příslušnému soudu, přičemž samotná žádost o rozvod má několik nezbytných náležitostí. Předně v návrhu na rozvod manželství nesmí chybět specifikace obou stran, tj. žalobce i žalovaného. Dále musí […]

Formulář žádost o rozvod manželství

Tento formulář žádost o rozvod manželství (jeho oficiální název je návrh o rozvod manželství) je prospěšný všem manželům, popřípadě jednomu z manželů, který se rozhodl pod návrh na rozvod manželství. Formulář žádosti o rozvod, náležitě vyplněný a upravený, se podává k příslušnému soudu. Formulář žádosti o rozvod manželství má několik podstatných náležitostí, které je nutné […]