nemovitost

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Ukázka dopisu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí najde uplatnění především u fyzických a právnických osob, které zpravidla dokončují stavbu. Žádost se zasílá nejlépe doporučeným dopisem na příslušný stavební úřad. Nedílnou součástí žádosti je několik základních prvků. Jednak musí být přesně identifikován žadatel, a to včetně jeho adresy trvalého bydliště, jména, data narození a rodného čísla. […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Žádost o změnu stavby

Vzor žádosti o změnu stavby zachycuje žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby. Odbor stavebního úřadu totiž může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby před jejím vlastním dokončením. Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna samotných práv dotýká a následně vydá vlastní rozhodnutí, […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018

Tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018 má světle modrou barvu a využijí ho ty právnické a fyzické osoby, jež mají tu povinnost podat ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, daňové přiznání na místně příslušný finanční úřad. Samozřejmě v zákonem […]

Formulář přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018

Formulář přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018 je určen všem fyzickým i právnickým osobám, jenž jsou ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve smyslu pozdějších předpisů, povinni podat místně příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání. Na první stránce celkově šestistránkového formuláře je nutné uvést správné […]