občanský život

Vzor dopisu

Vzor dopisu je jeden z nejobecnějších předtisků vůbec. Využití najde ve všech typech obchodní korespondence, když se používá k psaní žádostí, objednávek i jiných písemností. Vzor dopisu lze personifikovat použitím vlastního loga či názvu firmy. Na vzoru dopisu stačí prakticky upravit jen několik jednoduchých částí. Jedná se zejména o adresu odesílatele (hlavičku), adresu příjemce, odvolací […]

Vzor kupní smlouva

Vzor kupní smlouvy přijde vhod nejen všem fyzickým osobám, ale rovněž právnickým osobám, jež ho využijí při koupi předmětu větší hodnoty, u kterého se právě vyplatí uzavřít kupní smlouvu, resp. mít nákup ošetřen kupní smlouvou. Vzor kupní smlouvy musí mít některé víceméně povinné náležitosti. Zcela určitě by měl jednoznačně identifikovat obě smluvní strany, tj. prodávajícího […]

Vzor smlouva

Vzor smlovy, v tomto případě vzor kupní smlouvy, přijde vhod všem právnickým i fyzickým osobám, jež potřebují smluvně ošetřit prodej svého majetku. Vzor smlouvy by měl obsahovat jedinečnou identifikaci obou stran, tj. jméno, adresu, ič popřípadě datum narození apod. Součástí vzoru smlouvy by měla být i cena prodávaného zboží, jeho popis, množství, případě dodací podmínky […]