odpovědi

Odpověď na upomínku

Ukázka obchodního dopisu odpověď na upomínku reaguje na dopis přijatý od jiné společnosti či živnostníka. Ten si v něm stěžuje například na neuhrazení odeslané a doručené faktury. V ukázce tohoto obchodního dopisu byla jako odpověď zvolena chyba na straně banky. Vzor obchodního dopisu odpověď na upomínku najde uplatnění především v kancelářích firem, živnostníků a dalších […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Odpověď na reklamaci

Vzor odpovědi na reklamaci je typ obchodního dopisu, který se zasílá odběrateli po prošetření reklamované skutečnosti. Samotná odpověď může být buď kladná, kdy reklamaci uznáte buď v částečném rozsahu nebo v plné výši, nebo záporná, kdy zdvořile, avšak důrazně odmítnete zmiňovaný produkt reklamovat. Samotná struktura dopisu by měla stejně jako vzor, který si můžete zdarma […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák