plná moc

Plná moc

Vzor plná moc slouží fyzickým osobám, které v některých životních situacích potřebují svěřit svoji moc do rukou jiné osoby. Jak by mohl vzor plné moci vypadat, ukazuje třeba následující ukázka: Já, Jana Vzorová, rodné číslo 892218/1234, bytem Seifertova 876, 500 02 Hradec Králové, zmocňuju pana Jana Bureše, rodné číslo 679755/9764, bytem K Vahám 1034, 350 […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Formulář plná moc

Formulář plná moc využijí všechny fyzické osoby, které v určitých situacích potřebují svěřit svou moc jiné osobě, zejména pak při vyřizování některých životních situacích. Uvedená ukázka formuláře plné moci zachycuje svěření plné moci do rukou druhé osoby za účelem jednání na katastrálním úřadě v daném městě. Ukázka formuláře plná moc je vám k dispozici zdarma […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák