pracovní cesta

Zpráva z pracovní cesty

Ukázka zprávy z pracovní cesty poslouží všem zaměstnancům, kteří byli svým zaměstnavatelem vypraveni za služební či pracovní cestu a následně je po nich vyžadována zpráva. Ta obsahuje informace o průběhu a místě jednání, spolu s dalšími fakty, které se služební cesty zaměstnance týkají. Zprávu z pracovní či služební cesty si samozřejmě můžete plně upravit ke […]

Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty

Vzor formuláře cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty využijí všichni podnikatelé, živnostníci a zaměstnavatelé, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní cesty – a to jak po tuzemsku, tak do zahraničí. Do cestovního příkazu se nejprve vepíšou osobní údaje zaměstnance a následně pak i počátek, účel, průběh a konec cesty. První část tiskopisu – cestovní příkaz […]