přehledy

Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti 2018

Formulář přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 musejí správně vyplnit a odevzdat všechny OSVČ, které minimálně po část roku 2017 vykonávaly samostatně výdělečnou činnost. Tiskopis přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 se odevzdává v roce 2018 závislosti na příslušnosti konkrétní OSVČ na OSSZ […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 2018

Formulář přehled o příjmech a výdajích OSVČ je povinna každoročně vyplňovat každá osoba samostatně výdělečná činná, jež alespoň po určitou část roku vykonávala samostatně výdělečnou činnost. Tento tiskopis přehled o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné se odevzdává mimo jiné na okresní správu sociálního zabezpečení, Pražskou správu sociálního zabezpečení, popřípadě městskou správu sociálního zabezpečení. […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,