pro motoristy

Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě je potřeba vyplnit v okamžik, kdy jste přímými účastníky méně závažné dopravní nehody, u které nemáte povinnost volat Policii České republiky. V takovém případě jste v souladu s § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. povinni sepsat tento záznam o dopravní nehodě a neprodleně ho předat příslušnému pojistiteli. […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Tiskopis přiznání k silniční dani 2018

Formulář přiznání k dani silniční 2018 využijí všechny fyzické i právnické osoby, jež podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, musejí podávat přiznání k silniční dani. Přiznání k silniční dani se odevzdává vyplněné na světle modrém formuláři příslušnému finančnímu úřadu. Úvodní strana tiskopisu čítá kolonky pro vyplnění informací o poplatníkovi, […]

Tiskopis o dopravní nehodě

Tento tiskopis o dopravní nehodě využijete v případě méně závažné dopravní nehody, kdy nevzniká povinnost oznámit tuto nehodu Policii České republiky. V souladu s § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. mají účastníci dopravní nehody při splnění výše uvedené podmínky povinnost sepsat tento společný tiskopis o dopravní nehodě. Tiskopis o dopravní nehodě […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Formulář záznamu o dopravní nehodě

Tento formulář záznamu o dopravní nehodě přijde vhod v nešťastný okamžik dopravní nehody menšího rozsahu. S účinností od 1. ledna 2009 totiž došlo k novelizaci ustanovení § 47 odstavce 3 písmena g) zákona č. 361/2000 Sbírky, účastníci dopravní nehody tak jsou nyní povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat tento společný záznam […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Formulář k dani silniční 2018

Formulář přiznání k silniční dani 2018 je určen fyzickým i právnickým osobám, jenž jsou dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, povinni podávat přiznání k dani silniční. Toto přiznání se podává k místně příslušnému finančnímu úřadu, ty nově od roku 2018 kopírují krajské uspořádání. Na první straně formuláře přiznání k […]

Evropský záznam o dopravní nehodě 2018

Formulář evropský záznam o dopravní nehodě využijete v okamžiku méně závažné dopravní nehody, kdy není nutné volat policii. V souladu s ustanovením § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. jste ale povinni sepsat tento evropský záznam o dopravní nehodě a neprodleně ho odevzdat příslušnému pojistiteli, tj. pojišťovně. Evropský záznam o dopravní nehodě […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák