půjčky a dluhy

Potvrzenka

Formulář potvrzenka slouží například jako stvrzení přijetí zapůjčených finančních prostředků od dlužníka. Stvrzenka by měla obsahovat přesnou a jednoznačnou identifikaci obou stran, výši splátky a datum. Potvrzenka může vypadat třeba takto: Potvrzuji, že jsem přijal od Jany Vzorové, rodné číslo 891234/5678, bytem Seifertova 2138, 500 02 Hradec Králové, 2. splátku dluhu ve výši 10 000 […]

Druhá upomínka

Vzor obchodního dopisu druhý upomínka bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby, přičemž tito dlužníci nezareagovali na první upomínku. Druhá, důraznější, upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti. Na začátku dopisu je vhodné připomenout […]

Dlužní úpis a potvrzenka

Vzor dlužního úpisu pomůže všem, kteří mají ve smyslu napsat prohlášení o dluhu vystavený dlužníkem – a to v případě, kdy je dohodnut termín vrácení dlužné částky půjčené bez úroků. Dlužní úpis je de facto potvrzením o uzavření smlouvy o půjčce. Dlužní úpis má několik náležitostí, které je potřeba vždy dodržet, jinak je dokument neplatný. […]