silniční daň

Tiskopis přiznání k silniční dani 2018

Formulář přiznání k dani silniční 2018 využijí všechny fyzické i právnické osoby, jež podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, musejí podávat přiznání k silniční dani. Přiznání k silniční dani se odevzdává vyplněné na světle modrém formuláři příslušnému finančnímu úřadu. Úvodní strana tiskopisu čítá kolonky pro vyplnění informací o poplatníkovi, […]

Formulář k dani silniční 2018

Formulář přiznání k silniční dani 2018 je určen fyzickým i právnickým osobám, jenž jsou dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, povinni podávat přiznání k dani silniční. Toto přiznání se podává k místně příslušnému finančnímu úřadu, ty nově od roku 2018 kopírují krajské uspořádání. Na první straně formuláře přiznání k […]