spory

Upozornění na porušování pracovní kázně

Vzor upozornění na porušování pracovní kázně poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí upozornit svého zaměstnance na jeho provinění, kterého se dopustil během plnění svých pracovních povinností. Dopis se zpravidla zasílá doporučeně si do vlastních rukou proviněného zaměstnance. Druhá část upozornění na porušování pracovní kázně by měla obsahovat konkrétní objasnění provinění zaměstnance, výzvu k nápravě a vypsání […]

Stížnost na soustřeďování odpadu

Vzor dopisu stížnost na soustřeďování odpadů poslouží všem právnickým i fyzickým osobám, jež mají za souseda nezodpovědného podnikatele či člověka, který má zálibu v shromažďování odpadů. Dopis následně zašlete na odbor životního prostředí obecního úřadu, městského úřadu či příslušného magistrátu. V dopise nezapomeňte konkrétně popsat celou situaci, včetně jejího vývoje a místa. Ideální bude přiložit […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

První upomínka

Vzor obchodního dopisu první upomínka bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby. První upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti. Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák , ,

Poslední upomínka – pokus o smír

Poslední upomínka, někdy také známá jako poslední pokus o smír je typ obchodního dopisu, kterým se odesílatel domáhá například uhrazení faktury. Jedná se o poslední krok po první a druhé upomínce, který předchází předání celého případu k vyřešení na obchodním soudě. Z tohoto důvodu by měla být psána stejně jako tento vzor velmi důrazně a […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák , ,