Vodafone

Výpověď smlouvy Vodafone (vzor + návod)

Pro vypovězení smlouvy u Vodafone je nejprve nutné vyplnit níže přilozený vzor formuláře s krkolomným názvem Výpověď smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek a poskytování služeb elektronických komunikací dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb. Tiskopis výpovědi je možné vyplnit přímo na počítači a následně ho vytisknout. Ve vzoru je nutné vyplnit telefonní číslo, ke kterému […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Návod: Jak zrušit / vypovědět smlouvu Vodafone a neplatit penále

Níže publikovaný vzor výpovědi smlouvy lze použít v případě, kdy Vodafone změní své obchodní podmínky tak, že povedou ke zhoršení postavení zákazníka. Tento postup umožňuje občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) v § 1818. Výpověď smlouvy Vodafonu je nutné doručit na adresu Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ještě […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,