výpověď

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukázka dopisu zrušení pracovního poměru ve zkušební době poslouží všem zaměstnavatelům, kteří jsou nuceni ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců, kteří jsou stále ve zkušební pracovní době. Oznámení o zrušení je zpravidla zasílání doporučeně či do vlastních rukou zaměstnance. Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí obsahovat zákon, na který se zaměstnavatel […]

Výpověď smlouvy Vodafone (vzor + návod)

Pro vypovězení smlouvy u Vodafone je nejprve nutné vyplnit níže přilozený vzor formuláře s krkolomným názvem Výpověď smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek a poskytování služeb elektronických komunikací dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb. Tiskopis výpovědi je možné vyplnit přímo na počítači a následně ho vytisknout. Ve vzoru je nutné vyplnit telefonní číslo, ke kterému […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Návod: Jak zrušit / vypovědět smlouvu Vodafone a neplatit penále

Níže publikovaný vzor výpovědi smlouvy lze použít v případě, kdy Vodafone změní své obchodní podmínky tak, že povedou ke zhoršení postavení zákazníka. Tento postup umožňuje občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) v § 1818. Výpověď smlouvy Vodafonu je nutné doručit na adresu Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ještě […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Vzor výpověď

Vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou poslouží všem zaměstnancům, kteří chtějí se svým zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr dle §50 Zákoníku práce. Výpovědní doba dle §51 činí dva měsíce, a tak v tomto případě zaměstnavatel fakticky přestane pracovat za právě uplynulé dva měsíce. Tento vzor výpovědi je potřeba upravit tak, aby vyhovoval vám samotným. Jedná se […]