Tiskopis daň z přidané hodnoty 2018

Elektronický tiskopis na daň z přidané hodnoty 2018 přijde vhod všem fyzickým i právnickým osobám, které podávají na místně příslušný finanční úřad. Přiznání k dani z přidané hodnoty se podává zpravidla každé tři měsíce, u subjektů s vyšším obratem pak každý měsíc.

Tiskopis daň z přidané hodnoty 2018 má tradičně formu jednoho archu papíru velikosti A4. Na první straně formuláře daň z přidané hodnoty jsou informace o subjektu, který přiznání podává. Dále tu jsou kontaktní informace, specifikace období či informace o činnosti dané osoby. Rubová strana tiskopisu daň z přidané hodnoty 2018 pak obsahuje kolonky, do kterých se mimo jiné zapisují nároky na odpočty daní, výpočty samotné daňové povinnosti či jednotlivá plnění.

Výše popsaný tiskopis daň z přidané hodnoty 2018 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.