Tiskopis faktura

Tiskopis faktura slouží jako účet za dodané zboží či provedené služby. Jedná se o povinný doklad, který má několik náležitostí. Jedná se mimo jiné o jméno a název podnikatele, jeho sídlo, způsob platby a datum splatnosti platby Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku pak na tiskopisu faktury musejí uvádět i danou spisovou značku.

Tento tiskopis faktura je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.