Tiskopis o dopravní nehodě

Tento tiskopis o dopravní nehodě využijete v případě méně závažné dopravní nehody, kdy nevzniká povinnost oznámit tuto nehodu Policii České republiky. V souladu s § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. mají účastníci dopravní nehody při splnění výše uvedené podmínky povinnost sepsat tento společný tiskopis o dopravní nehodě. Tiskopis o dopravní nehodě je následně nutné neprodleně předat pojistiteli.

Tiskopis o dopravní nehodě má několik náležitostí, bez kterých ho nelze považovat za správně vyplněný. Zejména se jedná o přesnou identifikaci místa a času, kdy se příslušná dopravní nehoda udála. Mezi další náležitosti tiskopisu o dopravní nehodě pak patří jednoznačná identifikace obou stran – tj. poškozeného a viníka dopravní nehody, jakož i informace o obou vozidlech a popise napáchaných škod. Zvláštní oddíl tiskopisu o dopravní nehodě je věnován nákresu průběhu dopravní nehody. Nemusíte být žádný velký malíř, vše stačí nakreslit jednoduše a schematicky – avšak přesně a pravdivě.

Tiskopis o dopravní nehodě je vám k dispozici zdarma ke stažení, doporučujeme ho vytisknout přinejmenším v jedné kopii a vozit ho spolu s psací potřebou přímo ve vašem voze.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.