Tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018

Tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018 má světle modrou barvu a využijí ho ty právnické a fyzické osoby, jež mají tu povinnost podat ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, daňové přiznání na místně příslušný finanční úřad. Samozřejmě v zákonem dané lhůtě.

Úvod formuláře přiznání k dani z převodu nemovitosti tvoří informace o převodci a nabyvateli – myšleny tím jsou především jména, korespondenční adresy apod. Nabyvatelem a převodcem může být samozřejmě jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. Mezi další části formuláře pak patří informace o nemovitosti samotné, především pak údaje, jež mají souvislost s katastrem nemovitostí.

Tiskopis přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018 si můžete stáhnout zdarma.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.