Tiskopis přiznání k dani z příjmů 2017

Formulář přiznání k dani z příjmů 2018 se používá pro podání přiznání k této dani až v roce 2019. Pro přiznání příjmů za rok 2017 je nutné stáhnout formulář přiznání k dani z příjmů 2017.

Proces přiznání k dani z příjmů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ptáte se kdy nejpozději je nutné odevzdat daňové přiznání? Záleží, jestli si ho vypracováváte sami, nebo zdali využíváte služeb daňového poradce.

  • Pokud si vypracováváte daňové přiznání za rok 2018 sami, je nutné ho podat nejpozději do 1. dubna 2019.
  • Využíváte-li k podání přiznání k dani z příjmů poradce, smíte ho odevzdat až 1. července 2019. Do 1. dubna 2019 je ale nutné na příslušný finanční úřad odevzdat plnou moc, na základě které vypracuje daňový poradce vaše přiznání.

Ještě než začnete vyplňovat formulář přiznání k dani z příjmů 2018, doporučuji si velmi pozorně přečíst veškeré pokyny. Nejen, že vám to usnadní práci, ale můžete tak předejít případným chybám, což je možná ještě důležitější. Sám formulář přiznání k dani z příjmů 2018 má růžovou barvu a nepočítáme-li přílohy, tak hned čtyři strany.

Na první stránku tiskopisu se vyplňují údaje o fyzické osobě, jež přiznání k dani z příjmů za rok 2018 podává. Na další strany přiznání se pak již vyplňují údaje o dílčím základu daně z přímů, základ daně, nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky nebo celková daň z příjmů. Druhá strana je také místem pro uplatnění slev na dani a dalších daňových zvýhodnění.

Formulář přiznání k dani z příjmů 2018 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.