Tiskopis přiznání k dědické dani 2018

Světle modrý tiskopis přiznání k dědické dani 2018 přijde vhod všem fyzickým osobám, které musejí podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat k příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dědické dani. To může být řádné, dodatečné či opravné.

Formulář přiznání k dědické dani 2018 je opravdu rozsáhlý, má celkem 10 stránek a hodně přes 150 kolonek. První dvě stránky tiskopisu obsahují kontaktní informace a údaje o osobách, jako je zůstavitel apod. Druhý oddíl tiskopisu přiznání k dědické dani 2018 již obsahuje údaje o nabytém majetku, což je patrně nejrozsáhlejší část celého desetistránkového dokumentu. Oddíl číslo tři pak obsahuje prostor pro vyjádření dluhů zemřelého, popřípadě pro náklady spojené s pohřbem zůstavitele atd. Poslední pátý oddíl je vyhrazený pro nejrůznější přílohy.

Tento tiskopis přiznání k dědické dani 2018 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.