Tiskopis přiznání k silniční dani 2018

Formulář přiznání k dani silniční 2018 využijí všechny fyzické i právnické osoby, jež podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, musejí podávat přiznání k silniční dani. Přiznání k silniční dani se odevzdává vyplněné na světle modrém formuláři příslušnému finančnímu úřadu.

Úvodní strana tiskopisu čítá kolonky pro vyplnění informací o poplatníkovi, rozlišení zdali se jedná o právnickou či fyzickou osobu, kontaktní údaje a v neposlední řadě i číslo bankovního účtu daného subjektu. Zadní strana formuláře pro přiznání daně silniční pro rok 2018 obsahuje kolonky pro vyplnění všech vozidel, jichž se přiznání týká a zejména pak tabulky, do kterých se vyplňují jednotlivé sazby, slevy, osvobození a zejména pak celková výše daně.

Tiskopis přiznání k silniční dani 2018 je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.