Ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

Vzor výpovědi alias ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance lze využít v případě, kdy chcete jako zaměstnanec ve fázi zkušební doby odejít. Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době se řídí paragrafem 66 odst. 1 Zákoníku práce, podle kterého zaměstnanec není povinen udávat důvod ukončení výpovědi.

V paragrafu 66 Zákoníku práce se doslova píše: Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Vzor výpovědi z pracovního poměru, který si můžete zdarma stáhnout, obsahuje krom adres obou zúčastněných stran i datum, označení pracovní smlouvy zaměstnance a faktické datum ukončení pracovního poměru.

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Firma s. r. o.
personální oddělení
ČSA 250
530 02 PARDUBICE

Hradec Králové 14. prosince 2007

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Vážení,

podle pracovní smlouvy č. 15/07 ze dne 15. listopadu 2007 jsem byla přijata do funkce vedoucí obchodního oddělení. Ve smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce dvou měsíců.

Podle §66 odst. 1 Zákoníku práce s Vámi ruším pracovní poměr ke dni 31. prosince 2007.

S pozdravem

(podpis)

Lucie Vzorová

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.