Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Vzor výpovědi zaměstnance alias ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je dokument, kterým dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou. Ta se řídí paragrafem 52 Zákoníku práce a odstavcem dle příslušného důvodu.

Oním důvodem k ukončení pracovního poměru může být třeba fakt, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, a jiné.

Součástí dokumentu o ukončení pracovního poměru je i označení samotné pracovní smlouvy včetně data jejího uzavření, informace o výpovědní lhůtě dle §51 odst. 1 Zákoníku práce a datum faktického ukončení pracovního poměru zaměstnance.

Ukončení pracovního poměru

Vážená paní Vzorová,

Oznamujeme Vám, že ve smyslu ustanovení §52 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce rozvazujeme s Vámi pracovní poměr uzavřený pracovní smlouvou č. 86/94 z 15. října 1994, protože z rozhodnutí ředitele akciové společnosti č. 65/07 byl zrušen provoz 01, ve kterém jste pracovala jako brusička kovů.

Vzhledem k tomu, že pro Vás nemáme jinou vhodnou práci odpovídající Vaší kvalifikaci a rekvalifikaci jste odmítla, jsme bohužel nuceni s Vámi pracovní poměr ukončit výpovědí. Výpovědní doba podle §51 odst. 1 Zákoníku práce činí tři měsíce. Váš pracovní poměr u nás tedy končí 31. března 2008.

Vaší výpověď jsme projednali s odborovým orgánem dne 12. prosince 2007.

Odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu Vám vyplatí mzdová účtárna ve výplatním termínu za měsíc březen 2008.

Děkujeme Vám za práci, kterou jste pro naši společnost vykonala, a věříme, že brzy najdete uplatnění ve své profesi.

S pozdravem

(podpis)

Jan Novák
ředitel

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.