Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Obchodní dopis uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu je zasílán zaměstnavatelem zaměstnanci, který svým jednáním způsobil svému zaměstnavateli značnou škodu. Dopis je nejvhodnější zaslat buď doporučeně, anebo ještě lépe do vlastních rukou s dodejkou.

Úvod vzoru dopisu uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu obsahuje nejprve vysvětlení a připomenutí celé záležitosti. Na to navazuje vyčíslení škody a návrh na způsob řešení problému. Nejpravděpodobněji ve formě náhrady škody v určeném termínu.

Vážený pane Vzore,

dne 28. února 2010 jste byl vyslán na jednodenní služební cestu do Hotelu America v Brně k dojednání podrobností chystané obchodní smlouvy s naším zahraničním partnerem.

Vaše jednání bylo zakončeno společným obědem. Při vstupu do restaurace rekreačního zařízení jste si odložili své věci v restaurační šatně, přičemž vy jste si vzal svoji aktovku, v níž jste měl uložený podnikový notebook, s sebou ke stolu, kde jste si ji položil vedle své židle na zem. Když jste chtěl uhradit útratu, zjistil jste, že Vám aktovku někdo odcizil.

Uplatňujeme proto právo náhrady způsobené škody ve výši aktuální hodnoty odcizeného notebooku, tj. 33 000 Kč.

Notebook jsme Vám svěřili k výkonu Vaší funkce a do Vaší péče na písemné potvrzení. Odcizení tohoto notebooku bylo nepochybným důsledkem toho, že jste zaviněně porušil povinnosti zaměstnance v souvislosti s plněním pracovního úkolu (§ 255 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) vzhledem k úpravě provozu v navštívené restauraci a také s ohledem na obsah své aktovky jste ji měl totiž také odložit na místo, jež provozovatel restauračního zařízení k tomuto účelu určil, čili do restaurační šatny.

Lhůtu k provedení finanční úhrady způsobené škody stanovujeme 3 týdny.

Doufáme, že škodu řádně a včas zaplatíte a jsme s pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
jednatel společnosti

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.