Upozornění na porušování pracovní kázně

Vzor upozornění na porušování pracovní kázně poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí upozornit svého zaměstnance na jeho provinění, kterého se dopustil během plnění svých pracovních povinností. Dopis se zpravidla zasílá doporučeně si do vlastních rukou proviněného zaměstnance.

Druhá část upozornění na porušování pracovní kázně by měla obsahovat konkrétní objasnění provinění zaměstnance, výzvu k nápravě a vypsání případných důsledků v případě nenapravení se.

Vážená paní Vzorová,

již několikrát jste byla upozorněna vedoucím údržby, že neustále ignorujete předepsané ochranné pomůcky (helmu, pracovní rukavice a pracovní obuv), ačkoliv Vám to příslušný právní předpis (§135 odst. 5 písm. c)-d) zák. č. 262/2006 Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) ukládá a on Vás k tomu neustále vyzývá.

Kromě toho jste se neúčastnila pravidelných školení, která vedení pro údržbáře pořádá a jejich absolvování je podle § 135 odst. 4 písm. c)-d) ZP povinné.

Proto Vás vyzýváme, abyste nadále při své práci předepsaných ochranných pomůcek používala a zúčastnila se náhradního školení BOZP pro údržbáře, které se bude konat 3. dubna 2010 od 9:00 hodin v zasedací místnosti. V opačném případě budeme vůči Vám nuceni podniknout příslušné pracovně-právní kroky.

Věříme, že se Vaše chování zlepší.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Bureš
personální náměstek

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.