Urgence objednávky

Obchodní dopis urgence objednávky se používá u podnikatelů, živnostníků a firem, které mají problém s dodavatelskou firmou, jež jim nedodala objednané zboží, produkty či služby v dohodnutém termínu. Urgence objednávky se posílá doporučeným dopisem na adresu dodavatelské firmy.

V úvodu vzoru je vhodné se nejprve údivně pozastavit nad nesplněním ujednaného závazku, přičemž podrobně vysvětlete, o jakou objednávku se jedná. Nezapomeňte uvést ani číslo nedodané objednávky a datum, ke kterému měla být plněna. V závěru dopisu vyjádřete politování nad nastalou situací a vyjádření přání, že se v budoucnu nebude opakovat. V opačném případě jinak budete nuceni hledat si nového dodavatele.

Vzor obchodního dopisu urgence objednávky je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Vážení obchodní přátelé,

až doposud jsme vždy byly s termíny Vašich dodávek spokojeni, a proto si nedovedeme vysvětlit, proč jste nám dle objednávky č.93/00 dodnes nedodali silonovou tkaninu, jež užíváme jako podšívku do lehkých šusťákových souprav.

U Vás objednaný materiál nutně potřebujeme pro zajištění plynulosti výroby před vyčerpáním dovolených v letních měsících.

Látku jsme dle Vámi potvrzené objednávky měli obdržet nejpozději do 15. května 2007, ale dosud jste nám neoznámili termín dodávky ani důvody opoždění zásilky. Žádáme Vás proto o urgentní zaslání námi objednaného zboží, nejpozději do května 2007. Nebude-li tak uskutečněno, budeme nuceni si najít jiného, lepšího dodavatele.

Pevně věříme, že naše další objednávky již budete vyřizovat ve stanovených lhůtách.

S pozdravem

Jan Novák
majitel firmy

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.