Urgence

Typ obchodního dopisu urgence se nejčastěji vztahuje k předem odeslané objednávce, která však doposud nepostoupila do fáze realizace. Dokument se zpravidla píše na vodorovném či svislém předtisku obchodního dopisu a zasílá se protistraně doporučeným dopisem.

Vzor urgence je správně napsán velmi důraznou, avšak stále slušnou formou, která má vyvinout na protistranu nátlak, aby začaly plnit své závazky dle domluvených smluv. V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve vysvětlit důvod vaší urgence a popsat, jak má být stav dané věci dle smlouvy.

Ve druhé fázi dopisu vyjádřete ujištění, že budou všechny objednané služby popřípadě produkty dodány včas dle smlouvy a vaše obchodní přátelství tak neutrpí na újmě. Vzor urgence je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Vážený pane Novotný,

žádáme Vás tímto o co nejrychlejší zahájení rekonstrukčních prací. Ty měly začít již včera odvozem zbytků stavebního materiálu, vysekáním, vyhrabáním a odvozem nežádoucích porostů a následně měly skončit výsadbou objednaných květin a okrasných dřevin.

Vše mělo být dokončeno do 31. května 2009, kdy bude v penzionu obnoven běžný lázeňský provoz.

Žádáme Vás o urychlení prací, aby se vše stihlo podle smluveného termínu.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jan Novák
správce objektu

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.