Vyhotovení kalkulace

Vzor obchodního dopisu vyhotovení kalkulace zobrazuje prvotní náznak budoucí obchodní spolupráce, když se jedna firma doptává druhé na možnost plnění zakázky. V dopise zároveň žádá o vyhotovení kalkulace celého projektu. V obchodním dopise by tak neměl chybět co nejkonkrétnější popis poptávaného zboží či služeb spolu s požadovaným objemem a termínem dodání.

V případě velkého objemu požadované zakázky není od škody i naznačit touhu po získání množstevní či jiné slevy. Obchodní dopis vyhotovení kalkulace by měl být odeslán nejlépe doporučeně klasickou pozemní poštou.

Vzor, jak by mohl obchodní dopis vyhotovení kalkulace vypadat, je vám k dispozici ke stažení zdarma.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.