Výpověď smlouvy Vodafone (vzor + návod)

Pro vypovězení smlouvy u Vodafone je nejprve nutné vyplnit níže přilozený vzor formuláře s krkolomným názvem Výpověď smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek a poskytování služeb elektronických komunikací dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb.

Tiskopis výpovědi je možné vyplnit přímo na počítači a následně ho vytisknout. Ve vzoru je nutné vyplnit telefonní číslo, ke kterému se smlouva váže. To slouží k identifikaci zákazníka. Dále je nutné vyplnit informace přímo o zákazníkovi – jméno, adresu a rodné číslo.

Smlouva u Vodafone skončí poslední den následujícího zúčtovacího období. Podání výpovědi Vodafone první den nového zúčtovacího období tak má za následek bezmála dvouměsíční výpovědní lhůtu. S výpovědí je také spojena povinnost uhradit pětinu součinu minimální měsíční částky a počtu zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Pokud byla v souvislosti s uzavřením smlouvy poskytnuta sleva na zařízení, vzniká s ukončením smlouvy povinnost doplatit rozdíl mezi zlevněnou a standardní částkou.

Výpověď je nutné odeslat písemně (doporučeně s dodejkou) na adresu Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.