Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance (výpověď dohodou)

Podle tohoto vzoru výpovědi pracovního poměru dohodou můžete jako zaměstnanec rozvázat se svým zaměstnavatelem pracovní poměr. Výpověď z pracovního poměru se řídí paragrafem 50 Zákoníku práce – musí tedy být podána písemně a doručená druhému účastníkovi, jinak je neplatná. Zaměstnanec může výpověď podat bez udání důvodu.

Součástí výpovědi je i výpovědní doba, která se řídí paragrafem 51 Zákoníku práce. Dle ní musí být stejná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance a její minimální délka činí 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63.

Vzor výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance zahrnuje označení i kontaktní adresy obou stran, čísla zákonů, jimiž se rozvázání řídí, dále číslo a datum uzavření pracovní smlouvy a konečně i datum, ke kterému dochází k faktickému ukončení pracovního poměru zaměstnance.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.