Vzor kupní smlouva

Vzor kupní smlouvy přijde vhod nejen všem fyzickým osobám, ale rovněž právnickým osobám, jež ho využijí při koupi předmětu větší hodnoty, u kterého se právě vyplatí uzavřít kupní smlouvu, resp. mít nákup ošetřen kupní smlouvou. Vzor kupní smlouvy musí mít některé víceméně povinné náležitosti. Zcela určitě by měl jednoznačně identifikovat obě smluvní strany, tj. prodávajícího a kupujícího, včetně jména, adresy, IČ, popř. dalších údajů. Součástí kupní smlouvy by měla být i cena pořizovaného či prodávaného zboží, jež je předmětem kupní smlouvy.

Tento vzor kupní smlouvy je vám k dispozici zcela zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.