Žádost o obnovu daňového řízení

Vzor dopisu žádost o obnovu daňového řízení zachycuje dopis živnostníka, který ze zcela závažných důvodů nemohl dodržet termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a nemohl ani ustanovit pro případ daňového přiznání svého zástupce.

Správce daně mu v důsledku marných pokusů o doručení písemností vyměřil daň z podkladů, které měl k dispozici. Takto vyměřené daně však byly podstatně vyšší, než jsou realizované příjmy z posledního roku.

Celá tato žádost o obnovu daňového řízení se posílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu. Nesmí v ní však chybět některé základní přílohy – zápis živnostníka či podnikatele v obchodním rejstříku, jeho identifikační číslo, daňové identifikační číslo a doklad potvrzující závažné důvody, kvůli kterým nebylo možné dodržet stanovený termín.

Lukáš Vzor
Okružní 1735
500 02 Hradec Králové

Finanční úřad Hradec Králové
Pernerova 75
500 02 Hradec Králové

Hradec Králové dne 18. března 2009

Žádost o obnovu daňového řízení

Vážení,

žádám Vás o obnovu řízení, neboť bezprostředně před zahájením daňového řízení jsem musel podniknout služební cestu mimo území České republiky, na které jsem při dopravní nehodě utrpěl vážná zranění, a můj pobyt se v zahraničí v důsledku nezbytné hospitalizace prodloužil na tři měsíce. Z těchto důvodů jsem nemohl dodržet termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a nemohl jsem ani ustanovit pro případ daňového přiznání svého zástupce.

Správce daně mi v důsledku marných pokusů o doručení písemností vyměřil daň z podkladů, které měl k dispozici. Takto vyměřené daně jsou podstatně vyšší, než jsou realizované příjmy z roku 2008.

Veškeré účetní doklady jsem ochoten přiložit k provedení daňové kontroly, která bez mého zavinění nemohla být provedena.

Dále uvádím důležité údaje:

  • Zápis v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1279
  • IČO: 8621805146
  • DIČ: CZ4502081165

Vzhledem k tomu, že předložení veškerých dokladů bude mít podstatný vliv na další rozhodnutí a zejména výše daně, žádám Vás o povolení obnovy řízení v této věci ve lhůtě stanovené zákonem.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Lukáš Vzor

Přílohy:
Kopie dokladu o pobytu v nemocnici

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.