Žádost o odkoupení pozemku

Předtisk formuláře žádost o odkoupení pozemku přijde vhod všem fyzickým osobám, které by rády do svého vlastnictví převedly některý z pozemků, zpravidla ve vlastnictví obce. Může se jednat o stavební pozemky, pozemky i výstavbě bytů a domů i pozemky k vybudování zahrady.

Žádost o odkoupení pozemku je nutné správně vyplnit dle faktických údajů prodávajícího, vytisknout ji a odeslat na příslušný úřad nebo odbor. Na formuláři žádosti o odkoupení pozemku naleznete mimo jiné údaje identifikující samotnou parcelu (číslo parcely, katastrální území, rozloha či účel) a údaje identifikující žadatele o odkoupení pozemku.

Formulář žádost o odkoupení pozemku je vám samozřejmě k dispozici zdarma ke stažení.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.