Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání poslouží všem podnikatelům, kterým nepředvídatelné skutečnosti značně zkomplikovaly odevzdání daňového přiznání v řádném termínu. Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanovují zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimku pak tvoří právě zákon o daních z příjmů, který tuto lhůtu pro podání daňového přiznání neupravuje.

Ze závažných důvodů pak může být právě před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání podána žádost o prodloužení této lhůty k podání. Požádat o prodloužení může jednak přímo daňový subjekt, zákonný zástupce osoby, která není způsobilá k samostatnému jednání před správcem daně popřípadě zmocněný zástupce zvolený poplatníkem nebo ustanovený zástupce.

Lhůta pro podání daňového přiznání může být následně prodloužena až o tři měsíce po uplynutí lhůty; pokud jsou součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání i příjmy zdaňované v zahraničí na základě daňového přiznání, může správce daně na žádost prodloužit lhůtu pro podání přiznání až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02 Hradec Králové

Finanční úřad Hradec Králové
Pernerova 75
500 02 Hradec Králové

Hradec Králové 18. března 2009

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Žádám Vás o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob o dva měsíce.

Uvádím důležité údaje:

  • Obchodní jméno: Lucie Vzorová -  čalounictví
  • Sídlo podnikání: Mánesova 280, 500 02 Hradec Králové
  • IČO: 8621805146
  • DIČ: CZ4502081165
  • Zápis v OR vedený Obvodním soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 231279

Vzhledem k tomu, že jsem obdržela dne 15. března 2009 od výrobce účetního programu COSYS dopis s upozorněním a omluvou a, že vzhledem k algoritmu programu nesouhlasí součty v hlavní knize se skutečným stavem s tím, že opravená verze mi bude zaslána nejpozději do konce následujícího měsíce.

Vzhledem k tomu, že potom bude nutné ještě všechna data překontrolovat, předpokládám časovou náročnost této kontroly na další měsíc.

Jsem přesvědčena, že pochopíte, že za této situace není v mých možnostech podat správné daňové přiznání a vyhovíte mé žádosti o prodloužení lhůty pro daňové přiznání.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Lucie Vzorová

Notářsky ověřená kopie dopisu výrobce účetního programu

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.