Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Vzor dopisu žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů se bude hodit všem živnostníkům a právnickým osobám, kterým finanční úřad vyměřil dle jejich názoru neoprávněné penále. Žádost se zasílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu.

V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve uvést vaše identifikační číslo a daňové identifikační číslo a fakt, že žádáte o prominutí penále s odvoláním na ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzor žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Petr Specimen
Komenského 3190
140 00 PRAHA 4

Finanční úřad Praha 4
Penerova 75
140 00 PRAHA 4

V Praze dne 11. března 2009

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Vážení,

provozuji živnost čalounictví, IČ 86218051, DIČ  CZ4502081165 a obracím se na Vás s žádostí o prominutí penále s odvoláním na ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Finanční úřad mi rozhodnutím ze 4. března 2009 vyměřil penále ve výši 4 560,00 Kč za pozdě zaplacenou zálohu na 4. čtvrtletí roku 2008.

Již v září minulého roku jsem poslal žádost Finančnímu úřadu v Praze 4 o snížení záloh na daň z příjmů z důvodu špatného výsledku hospodaření mé firmy, který byl způsoben jednak poklesem zájmu zákazníku o čalounické práce, dále pak zvýšenou konkurenci, která vznikla otevřením nové provozovny. Tato žádost mi byla zamítnuta s tím, že důvody nebyly shledány závažnými pro kladné vyřízení žádosti. Od této doby mi nastaly vážné finanční problémy.

V době, kdy jsem měl zaplatit výše uvedenou čtvrtletní zálohu ve výši 158 000,- Kč, jsem byl na pokraji platební neschopnosti, ale dohodl jsem se s odběratelem, že mi zašle zálohu na právě přijatou zakázku, a tím budu mít na účtu dostatek peněz na zaplacení zálohy na daň z příjmů. Odběratel však ujednání nesplnil a banka z důvodu nedostatku peněz na účtu převod peněz neprovedla. O této skutečnosti jsem se však dozvěděl až o týden později po obdržení výpisu z účtu. Okamžitě jsem si potřebnou částku vypůjčil a zálohu zaplatil, přesto jsem se dostal do prodlení s platbou o osm dní.

Dále uvádím, že můj letošní zisk dosahuje řádově 25% zisku předchozího roku, a na zálohách tedy mám velký přeplatek. Na tuto skutečnost jsem již upozorňoval v září 2008, žádám proto o odstranění tvrdosti vyplývající z uplatňování zákonů a o prominutí penále ve výši 4 560,- Kč.

Jsem přesvědčen, že moje žádost bude vyřízena kladně, protože všechny předchozí platby jsem prováděl ve stanovených termínech.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Petr Specimen

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.