Žádost o prominutí překážky v provozovní živnosti ohlašovací

Ukázka dopisu žádost o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašovací přijde vhod všem fyzickým osobám, které by se rády staly živnostníky, avšak brání jim v tom překážka. V tomto případě například v podobě konkurzu, jež byl na fyzickou osobu v minulosti uvalen. Jedná se o oficiální žádost, proto by se měla odesílat doporučenou poštou na adresu místně příslušného živnostenského odboru Krajského soudu.

V žádosti o prominutí překážky v provozovní živnosti ohlašovací si dejte záležet na správnosti všech údajů, zejména pak na faktických datech daných skutečností. Zkontrolujte si rovněž správnost adres a nezanedbejte i důvod, který tvoří překážku v živnostenském podnikání.

Šablona dopisu žádost o prominutí překážky v provozovní živnosti ohlašovací je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Jan Vzor
Komenského 100
500 02 Hradec Králové

Živnostenský odbor
Krajský soud Hradec Králové
Soudní 1
500 02 Hradec Králové

Žádost o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašovací

Vážení,

chci ohlásit živnost truhlářství, pro jejíž provozování splňuji všeobecné i zvláštní podmínky podle § 6 a § 7 Živnostenského zákona. V provozování této činnosti mi brání překážka podle § 8 odst. 1 Živnostenského zákona, neboť byl na můj majetek Krajským soudem v listopadu 2007 prohlášen konkurz, který byl v lednu 2008 ukončen.

Žádám Vás tímto o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašované fyzickou osobou ve smyslu § 8, odst. 4 živnostenského zákona. V současné době jsou již všechny pohledávky věřitelů uspokojeny. Zároveň jsem v nedávné době získal značnou peněžitou částku na základě dědictví ze závěti po svém zemřelém strýci panu Ferdinandu Vzorovém.

Pokud mi bude tato překážka prominuta a bude mi umožněno provozování činnosti, budu jí vykonávat svědomitě a při jejím provozování řádně plnit své závazky.

S pozdravem

Jan Vzor

(vlastnoruční podpis)

Usnesení krajského soudu ze dne 10. listopadu 2007
Usnesení krajského soudu ze dne 15. ledna 2008
Rozhodnutí okresního soudu o nabytí dědictví čj. D 35/05 - 15

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.