Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

Ukázka oficiální žádosti o rozvod (návrhu o rozvod manželství) slouží všem manželům, popřípadě jednomu z manželů, jež se rozhodl podat návrh na rozvod. Návrh se podává k příslušnému soudu, přičemž samotná žádost o rozvod má několik nezbytných náležitostí.

Předně v návrhu na rozvod manželství nesmí chybět specifikace obou stran, tj. žalobce i žalovaného. Dále musí být v žádosti o rozvod vyjmenován samotný důvod žádosti, datum oddání, důkazy o existujícím manželství, či návrh nejvhodnějšího řešení, tj. rozvodu manželství.

Ukázka žádosti o rozvod (návrhu o rozvodu manželství) je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Návrh na rozvod bezdětného manželství dle § 24 Zákona o rodině

Určený okresnímu soudu v Pardubicích

Žalobce: Jana Vzorová, bytem Vymyšlená 100, 530 12 Pardubice
Žalovaný: Jan Vzor, bytem Fiktivní 83, 530 12 Pardubice

I.

Dne 14. února 2009 jsem s odpůrcem Janem Vzorem uzavřela sňatek, a to před Městským úřadem v Pardubicích. Z mé strany se jedná o první manželství, u odpůrce Jana Vzora o manželství třetí. Oba dva jsme státními příslušníky České republiky a děti z našeho společného manželství nevzešly.

Naše poslední společné bydliště se nacházelo na adrese Fiktivní 83, 530 12 Pardubice.

Důkazy:

  • oddací list ze dne 14. února 2009
  • výpověď účastníků
  • občanské průkazy účastníků

II.

Sňatek jsem s odpůrcem uzavřela po zhruba roční známosti, přičemž naše společné soužití bylo v průběhu prvního roku klidné a harmonické. Před pěti měsíci, tj. v červnu 2010 jsem otěhotněla a čekali jsme spolu svého prvního potomka.

Od té doby se však manžel začal chovat odtažitě, z práce se vracel pozdě v noci a jezdil na časté pracovní cesty. Před dvěma týdny, tj. 3. listopadu 2010 se mi manžel po naléhání přiznal, že má milenku, se kterou čeká dítě.

V důsledku velké psychické zátěže jsem očekávané dítě potratila. V důsledku toho jsem k odpůrci ztratila veškerý citový vztah a nemám zájem na jakékoliv další setrvání v manželství, které je již nenávratně rozvráceno.

III.

Navrhuji proto vydání následujícího rozsudku: „Manželství žalobkyně Jany Vzorové, rozené Ukázkové, a žalovaného Jana Vzora, uzavřené dne 14. února 2009 na Městském úřadě v Pardubicích, se rozvádí.“

V Pardubicích dne 18. listopadu 2010

Jana Vzorová

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.