Žádost o zaměstnání

Vzor žádosti o zaměstnání poslouží zejména všem nezaměstnaným, kteří si aktivně hledají novou práci, našli perspektivní inzerát a chystají se na něj odpovědět. Žádost o zaměstnání tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli. Oficiální dopis by měl být napsán co nejprofesionálněji, neboť je jakousi vizitkou žadatele o pracovní místo.

V úvodu vzoru žádosti o zaměstnáí by předně neměla chybět informace, o jakéže pracovní místo má žadatel zájem. Dále byste měli v žádosti o místo vysvětlit, proč máte o danou pracovní pozici zájem a proč jste právě vy ideálním kandidátem. Přílohou k žádosti o místo by pak měl být životopis.

Ukázka žádosti o rozvod (návrhu o rozvodu manželství) je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Jana Vzorová
Seifertova 1153
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Firma s. r. o.
Jan Bureš
K Vahám 871
360 52 KARLOVY VARY

Hradec Králové 2. března 2010

Žádost o pracovní místo asistentky generálního ředitele

Vážený pane Bureši,

v deníku Zaměstnání ze dne 1. března 2010 mě zaujal Váš inzerát na volnou pozici asistenta/asistentku generálního ředitele.

Jsem čerstvou absolventkou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – obor Podniková ekonomika, kde jsem letos získala titul inženýrka ekonomie. Po studiích jsem byla jmenována do funkce vedoucí ředitele, kde jsem často vedla jednání v angličtině a ruštině.

Proto jsem dálkově absolvovala roční jazykový kurz na Petrohradské univerzitě v Praze, který jsem zakončila závěrečnou zkouškou z ruského jazyka.

V březnu 2008 jsem nastoupila do společnosti Proruskoj, a. s., která poskytovala poradenské služby v oboru exportu. Protože mezi zákazníky této společnosti patřily především i pobočky polských společností, musela jsem rozšířit své znalosti polštiny ročním kurzem na Varšavské univerzitě. Po tomto studiu jsem složila v červnu 2009 státní zkoušku z polštiny.

Vlastním řidičské oprávnění A a mám zkušenosti se sestavováním a vedením pracovních týmů.

O místo asistentky generálního ředitele mám velký zájem a budu očekávat Vaše pozvání na pohovor.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Jana Vzorová

Přílohy

  • Životopis
  • Kopie vysvědčení o státní zkoušce
  • Kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce z ruského jazyka
  • Kopie vysvědčení o státní zkoušce z polského jazyka
  • Pracovní posudek od společnosti Proruskoj, a. s.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.