Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Žádost o zápis do obchodního rejstříku se zasílá na příslušný okresní soud po uzavření společenské smlouvy mezi dvěma a více fyzickými osobami. Dopis se zasílá doporučeně a předně by měl obsahovat jména osob, které uzavřely společenskou smlouvu, datum jejího sepsání a procento splacení vkladu všech společníků.

Krom toho by měl dopis obsahovat i přesný název společnosti, předmět jejího podnikání, jména, adresy trvalého bydliště a rodná čísla zakladatelů, sídlo společnosti, IČ, DIČ, výši základního kapitálu a jména jednatelů. Přílohou žádosti i zápis do obchodního rejstříku by pak měla být podepsaná a notářsky ověřená společenská smlouva.

Vzor žádosti o zápis do obchodního rejstříku je vám k dispozici zdarma ke stažení.

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02 Hradec Králové

Okresní soud Hradec Králové
Jiráskova 695
500 03 Hradec Králové

Hradci Králové 25. 2. 2009

Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Na základě uzavření společenské smlouvy mezi Lucií Vzorovou a Petrem Specimenem ze dne 12. února 2006 a splacení 100% vkladu všech společníků podávám žádost o zapsání do obchodního rejstříku.

Dále uvádím tyto údaje:

  • Název společnosti: Firma, s. r. o.
  • Předmět podnikání: nákup a výroba produktů zdravé výživy za účelem jejich dalšího prodeje
  • Zakladatelé: Lucie Vzorová (Okružní 1735, 500 02 Hradec Králové, r. č. 764824/6969), Petr Specimen (Komenského 3190, 110 00 Praha 1, r. č. 795430/5658)
  • Sídlo společnosti: ČSA 250, 530 02 Pardubice
  • IČ: 4790523
  • DIČ: CZ 1844790523
  • Základní kapitál: 30 000 Kč
  • Jednatel společnosti: Lucie Vzorová

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Lucie Vzorová

Přílohy:
Podepsaná notářsky ověřená společenská smlouva

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.