Zápis z jednání valné hromady

Vzor zápisu z jednání valné hromady se bude hodit mimo jiné všem odpovědným osobám, které mají ve společnostech s ručením omezeným právě valnou hromadu na starosti. Správně vyplněný formulář by měl mimo jiné obsahovat jméno a sídlo dané firmy, místo a dobu konání valné hromady a alespoň stručný úvod.

Dále by v něm nemělo chybět jméno předsedy valné hromady, jméno zapisovatele a ověřovatele podpisů. Pro lepší přehlednost by měl zápis z jednání valné hromady obsahovat i její program – samozřejmě nejprve ve stručné a teprve poté i v rozepsané podobě.

Tento vzor zápisu z jednání valné hromady je vám k dispozici zdarma ke stažení a všechny tyto údaje (včetně několika dalších ukázkových) již obsahuje. V podstatě je tak nutné je pouze upravit dle aktuální potřeby.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.