Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě je potřeba vyplnit v okamžik, kdy jste přímými účastníky méně závažné dopravní nehody, u které nemáte povinnost volat Policii České republiky. V takovém případě jste v souladu s § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. povinni sepsat tento záznam o dopravní nehodě a neprodleně ho předat příslušnému pojistiteli.

K vyplňování použijte klasickou propisovací tužku. Záznam o dopravní nehodě má několik podstatných náležitostí, které je nutné dodržet. Součástí záznamu o dopravní nehodě musí být zejména jednoznačná identifikace místa a času udání dané nehody. Mezi další vyplňované kolonky záznamu o dopravní nehodě patří mimo jiné identifikace obou účastníků nehody (tj. poškozeného i viníka) včetně informací o obou vozidlech. Speciální část záznamu o dopravní nehodě obsahuje prostor pro schematický nákres příčiny nehody. Nemusíte být žádným velkým malířem, nákres stačí vyvést jednoduše, avšak neměly by chybět všechny podstatné prvky.

Záznam o dopravní nehodě je vám k dispozici zdarma ke stažení. Záznam o dopravní nehodě si alespoň jednou vytiskněte a spolu s propisovací tužkou ho vozte přímo ve vašem autě.

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.